عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1391 بررسی نقش زبان مادری در یادگیری زبان‌بیگانه چکیده   PDF
رعنا رئیسی
 
دوره 2, شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی نقشمایه‌ نامه در نمایشنامه‌ هملت چکیده   PDF
هلن اولیایی‌نیا
 
دوره 8, شماره 2: پائیز و زمستان ۹۵ بررسی هویت پسامدرن از منظر جورجو آگامبن در «بازگشت به خانه‌»ي هارولد پينتر، «بوفالوي آمريکايي» ديويد مامت و «غرب واقعي» سام شپرد چکیده   PDF
نرگس منتخبی
 
دوره 3, شماره 1: پاییز و زمستان 1389 بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر چکیده   PDF
هاله رفیع
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۴ بررسی چند ویژگی نظام آوائی زبان چینی چکیده
رضا میرزایی برزکی, تهمینه بازدار
 
دوره 2, شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی کتابهای درسی سال تحصيلی 88 – 87 دورۀ ابتدايی از نظر ميزان هماهنگی در استفاده از آوای میانجی /j/ به شکل حرف «ی» یا همزه «ء» چکیده   PDF
سید حمید هاشمی
 
دوره 1, شماره 1: پاییز و زمستان 1387 بزل بانتینگ: سفیر والامقام شعر فارسی چکیده   PDF
علیرضا جعفری
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۴ بستن یا نبستن، مسأله این است: بستارگریزی واسازانه ی سم شپارد در نمایش دروغ ذهن چکیده
مسعود رستمی, علیرضا جعفری
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1391 بیان مفهوم تمایل نهاد به عمل یا حالت در جملات مصدری ـ یک رکنی روسی در زبان فارسی چکیده   PDF
مریم مرادی, علی مداینی اول
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1389 بینش همگن سازانه در متن نوشته های توصیفی امیل زولا: درباپی ناتورالیسم یا بازنمود اندیشه ی تخیلی؟ چکیده   PDF
نصرت حجازی, شهنار شاهین
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان ۹۵ تآثیر آموزشی سمینار سقراطی در پرورش تفکر انتقادی جهت ارتقاء نگرش دانشجویان سال آخر ادبیات درباره ی یاد گیری ادبیات چکیده   PDF
سمانه افقری, هلن اولیایی نیا
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ تأثیرپذیری اروپا از اندیشه‌های نظامی چکیده   PDF
اسماعیل آذر
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان 1393 تئاتر ناکارآی ریچارد فورمن از منظر بالقوگی جورجو آگامبن چکیده
نرگس منتخبی
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1391 تاثیر نرم‌افزارهای آموزشی زبان انگلیسی بر انگیزه‌ی پیشرفت دانش‌آموزان چکیده   PDF
امیر رضایی, یحیی گردانی, آرش سحرخیزعربانی
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان 1393 تاملی بر کارکرد عنصر زمان در رمان همه چيز فرو می‌پاشد اثر چينوا آچيبه چکیده
فاطمه زليکانی
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 تجربه‌ی تن‌آوری بی‌هدف (ژست) در آثار نمایشی ریچارد فورمن چکیده   PDF
نرگس منتخبی
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1391 تحلیل اسطوره ی «ققنوس» در اندیشه ی ژان ـ ماری گوستاو لوکلزیو و نیمایوشیج: «موندو و داستانهای دیگر» و «ققنوس و مرغِ آمین» چکیده   PDF
الله شکر اسداللهی, وحید نژادمحمّد
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1390 تحلیل اسکیزویی ژیل دولوز و فلیکس گاتاری در شعر «هوروسکوپ» سروده‌ی ساموئل بکت چکیده   PDF
نرگس منتخبی بخت ور
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 تحلیل داستان «ساداکو وهزار درنای کاغذی» بر پایه‌ی نظریه«ژیلبردوران» چکیده   PDF
مصطفی صدیقی
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1390 تحلیل عوامل کنشی در رمان سووشون بر مبنای الگوی کنشگران گرماس چکیده   PDF
فهیمه حیدری جامع بزرگی, هلن اولیایی نیا, محمدرضا نصر اصفهانی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ تحلیل فرآیندهای آفرینش معنا در نشانه‌شناسی با رویکرد پدیدارشناختی و نظریه پیچیدگی چکیده   PDF
مرتضی بابک معین, کامران پاکنژاد راسخی
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 تحلیل محتوایی و ساختاری رمان آسوموار اثر امیل زولا و داستان مردی که افتاد نوشته‌ی ابراهیم گلستان چکیده   PDF
سارا جوانمردی, محمدرضا فارسیان
 
دوره 9, شماره 2: بهار و تابستان ۹۶ تحلیل مضامین شعری بودلر بر اساس تئوری های روان‎کاوی فروید چکیده   PDF
نجیبه کریمی, محبوبه فهیم کلام
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان ۹۵ تحلیل مقابله ای بندهای متممی در زبان های فارسی و آلمانی چکیده   PDF
کاوه بهرامی
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 تحلیل نمایشنامه ی فرشتگان در آمریکا از منظر نظریه ی زیست بوم شناسی فرهنگی هوبرت زپف چکیده
احسان حبیبیان
 
51 - 75 (180) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>