عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1391 بررسي تطبيقي تعامل زمان و خاطره در رمان هزار راز نهان نوشته امي‌تان و رمان فرزند زمان نوشته ايان مك ايوان چکیده   PDF
شيده احمدزاده, نعيمه طباطبايي‌لطفي
 
دوره 9, شماره 2: بهار و تابستان ۹۶ بررسی آخرین ترجمه رمان بیگانه بر اساس سیستم تحریفِ متن آنتوان برمن چکیده   PDF
محمدرضا فارسیان, نسرین اسماعیلی
 
دوره 3, شماره 1: پاییز و زمستان 1389 بررسی انتقادی فلسفه ی زبان فریتس ماتنر چکیده   PDF
نرجس خدایی
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1391 بررسی بحران هویّت در رمان دلبند اثر تونی موریسون چکیده   PDF
محمد رضا نوراللهی, شیده احمدزاده
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1391 بررسی بیان مفاهیم مالکیت، همانندی، نوع و جنس در ترکیبات اضافی زبان فارسی در مقایسه با روش های بیان آنها در زبان روسی چکیده   PDF
عليرضا ولي‌پور, رضوان حسن زاده
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی بینامتنی خواب و بیداری در هزارو یکشب و رمان بیداری فینیگانها اثر جیمز جویس چکیده   PDF
لیلا برادران جمیلی
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 بررسی تأثیر جان‌بخشی و نوع تعامل بر غنای دانش واژگان انگلیسی نوجوانان ایرانی در یادگیری تلفیقی مبتنی بر بازی چکیده
سعید خزایی, عبدالمجید حیاتی, علیرضا جلیلی فر
 
دوره 1, شماره 2: بهار و تابستان 1388 بررسی تاثیر اسطوره شهرزاد بر رمان پسامدرن شیمر نوشته جان بارت به همراه خوانشی پل دمانی از متن چکیده   PDF
نرگس منتخبی بخت ور, جلال سخنور
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1389 بررسی تاثیر حافظه کوتاه مدت بر توانایی یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق تلفن همراه چکیده   PDF
سعید خزایی, محمدرضا عابدی, غلامرضا زارعی, احمدرضا لطفی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی تحلیلی تئوری و ویژگی های نوول در ادبیات قرون هجده و نوزده آلمان چکیده   PDF
ابراهیم استارمی
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 بررسی تحلیلی ترجمۀ مضامین قرآنی گلستان سعدی با استناد به ترجمۀ آلمانی روزن، بلمن وگلپک چکیده   PDF
فاطمه خداکرمی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی ترس از مرگ در سه قطره خون هدایت و ضد اخلاق ژید بر اساس روش نقد ژیلبر دوران چکیده
نگار مزاری
 
دوره 3, شماره 1: پاییز و زمستان 1389 بررسی تطبیقی ترجمه ی تصویر بیماری در دو ترجمه ی فارسی هملت چکیده   PDF
زهرا جعفری, هلن اولیایی نیا
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان ۹۵ بررسی رابطه متقابل زبان و فرهنگ با استفاده از فرضیه نسبیت زبانشناختی چکیده   PDF
مریم مرادی, مرضیه رحمانی
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان 1393 بررسی راهبردهای ترجمۀ استعاره و تشبیه در سه ترجمۀ فارسی از تراژدی مکبث اثر شکسپیر چکیده
نیکا خمسی, فروزان دهباشی شریف
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۴ بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند: نقش جنسیت، بومی - غیربومی و محل سکونت چکیده
محمد اکبری بورنگ, سیدعلی حسینی, زینب قوامی راد
 
دوره 2, شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی سیر تحول زبانشناسی مقابله‌ای چکیده   PDF
پرویز البرزی, رعنا رئیسی
 
دوره 5, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 بررسی مفهوم خرده فرهنگ‏ مقاومت سیاهپوستان و شکل‌گیری آن در شعر امیری باراکا چکیده   PDF
علیرضا جعفری, جلال سخنور, سید شهاب الدین ساداتی
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان ۹۵ بررسی مفهوم شهود ذات در دیدگاه حسین‏‏بن منصور حلّاج و رالف والدو امرسون در پرتو‏ی لاهوت گرایی/ایده‏آلیسم افلاطون چکیده   PDF
Maral Keramat, Jalal Sokhanvar
 
دوره 5, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 بررسی مفهوم هرج و مرج از دیدگاه ژیل دولوز در داستانهای کوتاه تامس پینچن چکیده   PDF
افسانه قادری
 
دوره 3, شماره 1: پاییز و زمستان 1389 بررسی موضوع پیرامتن با تکیه بر "سه گانه نیویورکی" و ترجمه های فارسی و فرانسه چکیده   PDF
مطهره قبادی, محمد جواد شکریان
 
دوره 8, شماره 2: پائیز و زمستان ۹۵ بررسی میزان تفاوت همخوان های چینی و فارسی و نقش آن در یادگیری آواهای زبان چینی چکیده   PDF
نفیسه غضنفری
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی نشانه-معنا شناسی گفتمان سکوت در سه اثر مارگریت دوراس مدراتو کانتبیله، عاشق، درد چکیده   PDF
مرضيه اطهاری نيك عزم, دنیا بیگی
 
دوره 9, شماره 2: بهار و تابستان ۹۶ بررسی نظرگاه لسینگ در باب زن در نمایشنامه‌ امیلیا گالوتی چکیده   PDF
رعنا رئیسی
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1391 بررسی نقش آموزش راهبردهای فراشناختی در خواندن متون مختلف: مقایسه‌ی دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی چکیده   PDF
کریم صادقی, سیما خضرلو
 
26 - 50 (180) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>