palette
اسامی نویسندگان
د
درزی نژاد, انسیه
درزی نژاد, انسیه, دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (ایران)
درزی نژاد, انسیه, دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (ایران)
دریکوند, عصمت
دل زنده روی, سمیه, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دهباشی شریف, فروزان
ر
رئیسی, رعنا
رئیسی, رعنا, دانشگاه اصفهان
راحله مركبي, راحله مركبي
رجبی, عرفان
رحمانی, مرضیه, دانشگاه علامه طباطبائی (ایران)
رحیمی, علی‌اصغر
رحیمی جعفری, مجید
رستمی, مسعود, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
رسولی (طالقانی), آرزو, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
رضایی, الهه
رضایی, امیر
رفیع, هاله
رفیع, هاله
رياحي نوري, امير
ز
زارعی, غلامرضا
زاهدی, کیوان
زرین جویی, بهمن, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد (ایران)
زرین جویی, بهمن, دانشگاه آزاد بروجرد (ایران)
زرینی, عاطفه

101 - 125 (267)