اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حسن زاده, رضوان
حسینی, سیدعلی, دانشگاه بیرجند
حسینی, مصطفی
حیاتی, عبدالمجید
حیدری, عادله, -University of Isfahan دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
حیدری جامع بزرگی, فهیمه

خ

خاتمی, احمد
خادم نبی, میر محمد
خداکرمی, فاطمه
خدایی, نرجس
خزایی, سعید
خضرلو, سیما
خلیقی, شادی (Iran, Islamic Republic of)
خلیقی, شادی, دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز (Iran, Islamic Republic of)
خمسی, نیکا, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی
خمیجانی فراهانی, علی اکبر

د

دارابي, بيتا
دباغی, عزیزاله, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
درزی نژاد, انسیه
درزی نژاد, انسیه, دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (Iran, Islamic Republic of)
دریکوند, عصمت
دل زنده روی, سمیه, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دهباشی شریف, فروزان

ر

رئیسی, رعنا
رئیسی, رعنا, دانشگاه اصفهان

76 - 100 (241)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>