عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 1, شماره 2: بهار و تابستان 1388 «ای واژه ها، دورشوید» نگاهی به نظریه ‌ی شعری لورا (رایدینگ) جکسون چکیده   PDF
علیرضا جعفری
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 «خلأ» بازنمایی در مطالعات بکت با بررسی نمونه‌وار تفسیر دیوید لاج بر پینگ چکیده
کیوان طهماسبیان
 
دوره 5, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 «هدیۀ مرگ»: خوانشی پسااستعماری از رمان حافظ طبیعت، اثر نادین گُردیمر چکیده   PDF
مسعود فرهمندفر, امیرعلی نجومیان
 
دوره 9, شماره 2: بهار و تابستان ۹۶ آشنایی‌زدایی و هنجارگریزی معنایی در داستان آیینه اثر ایلزه آیشینگر چکیده   PDF
فرح نارنجی حسن کیاده
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1389 آموزش زبان به كمك قصه چکیده   PDF
رويا لطافتي, شيما معلمي
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 آنتوان برمن و نظریه «گرایش‌های ریخت‌شکنانه»؛ معرفی و بررسی قابلیت کاربرد آن در نقد ترجمه چکیده   PDF
محمد رحیم احمدی
 
دوره 5, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 آگاهی دوگانه: بحران دنیای استعماری چکیده   PDF
الهه قره سوفلو, میر محمد خادم نبی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۴ ادوارد سعيد: شرق، شرق شناسی و امپرياليسم فرهنگی چکیده
لیلا برادران جمیلی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۴ ارتباط جهانی-محلی شدن و نمایش تک گویی در شفادهنده اثر برایان فری یل چکیده
احمد شیرخانی, امیر علی نجومیان
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1389 از ابرسوژه تا ناسوژه جلوه‎های متناوب قدرت در نمایشنامه‎ی سیاها اثر ژان ژنه چکیده   PDF
حمیدرضا شعیری, مجید رحیمی جعفری
 
دوره 8, شماره 2: پائیز و زمستان ۹۵ از نشانه های زبان تا زبان نشانه ها سیری اجمالی در روش شناسی ترجمه از دیدگاه نشانه شناسی چکیده
عبدالله برادران
 
دوره 8, شماره 2: پائیز و زمستان ۹۵ اساطیر فضایی آشکار و پنهان در شعر آپولینر و سپانلو بر اساس روش شناسی ژیلبر دوران چکیده   PDF
Zahra Taghavi Fardoud
 
دوره 1, شماره 2: بهار و تابستان 1388 استحاله‌ی شخصیت در نمایشنامه‌ی آدم آدم است چکیده   PDF
محمد حسین حدادی
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1390 استعاره‌های شناختی در نثر فارسی و انگلیسی چکیده   PDF
کیوان زاهدی, عصمت دریکوند
 
دوره 3, شماره 1: پاییز و زمستان 1389 استفاده از رویکرد تعامل زیباشناسانه در خواندن متون ادبی جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم چکیده   PDF
محمد فروزانی, جلال سخنور
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۴ اسطوره شکنی ایماژ قهرمان جنگ به مثابه مرد محوری سلطه گر خوانش نمایشنامه آموزش اولیه پاولو هامل نوشته دیوید ریب چکیده
رویا یعقوبی, امیرعلی نجومیان
 
دوره 1, شماره 2: بهار و تابستان 1388 اسطوره‌سنجي نزد ژيلبر دوران مورد كاربردي آثار خاوير دو مستر چکیده   PDF
بهمن نامور مطلق
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1389 انگیزه و نقش آن در رفع یا کاهش خطاهای زبان آموزان چکیده   PDF
سوگل صمیمی, سید سعید فیروزآبادی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ اولیس از بغداد؛ تعامل اسطوره و فلسفه در رمان متعهد قرن بیست و یکم (نگاهی به رمان اریک امانوئل اشمیت) چکیده   PDF
فائزه طاهری, محبوبه فهیم کلام
 
دوره 8, شماره 2: پائیز و زمستان ۹۵ بازتاب آب (آب جواني، آب ناپاك، آب محتضر) در سه اثر كولت چکیده   PDF
فرناز ارفعی زاده, فرانک اشرفی
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1391 بازخوانشی از تاریخ: تئاتر عقلانی ادوارد باند، میراث مکتب برشت چکیده   PDF
بابک اشرفخانی
 
دوره 8, شماره 2: پائیز و زمستان ۹۵ بازخوانی قهرمان رمان ارباب انتقام در آینۀ اسطورۀ ادیپ شهریار سوفوکل چکیده   PDF
پدرام لعل بخش
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1391 بازروایی هویت از طریق تاریخ: خوانش پساساختارگرایانه‌ی‌ رمان مامبو جامبو اثر ایشمائیل رید چکیده   PDF
بختیار سجادی, سمیه قربانی
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان ۹۵ بازیهای زبانی و موقعیتهای چالش بر انگیز در دو اثر پالود و در جستجوی زمان ازدست رفته چکیده
روح اله قاسمی
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1391 برادران کارامازوف انجيل به روايت فئودور چکیده   PDF
صدرالدّين طاهري
 
1 - 25 (180) 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>