palette
شرایط ثبت مقاله
راهنمای ورود به سامانه

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای نقد زبان و ادبیات خارجی داشته اید؟
رفتن به صفحه ورود

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید.

جهت ارسال مقاله و اطلاع از وضعیت آن و ورود به سامانه لازم است، ثبت نام کنید..

راهنمای نویسندگان

ضوابط چاپ مقاله در مجله نقد زبان و ادبیات خارجی
مجله نقد و زبان ادبيات خارجی در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتی منتشر می شود. این پژوهشنامه از چاپ آثار منتشر نشده در رشته های زبان و ادبيات انگليسی، فرانسه، آلمانی، چينی و زبانشناسی به منظور گسترش پژوهش های نظری و کاربردی زبان خارجی و در حوزه های ادبيات خارجی بطور اعم و نقد ادبی و آموزش زبان دوم/ خارجی بطور اخص استقبال می کند.بنابراین خط فکری پژوهشنامه عبارتست از: ادبیات خارجی، آموزش و یادگیری زبان خارجی، نظریه و نقد ادبی، آزمون و ارزشیابی زبان خارجی، تحلیل گفتمان، مطالعات ترجمه، زبانشناسی کاربردی و فناوری در زبان آموزی.

مقاله های علمی- پژوهشی باید از ویژگی های زیر برخوردار باشند:

۱. عنوان مقاله با موضوعات پژوهشنامه تناسب داشته باشند.
۲. از واژگان تخصصی رایج و معادل آ نها در رشتۀ مورد نظر استفاده شود.
۳. مقاله بر اساس منابع معتبر و تا حد امکان جدید تدوین شود و به لحاظ اخلاق علمی منابع استفاده شده به صراحت در متن مقاله مشخص شده باشد. لازمست مقاله ازطریق درگاه اینترنتی ارسال شود، به همراه اسامی به سردبير که در آن. مرتبۀ علمی، وابستگی سازمانی، نشانی کامل پستی، شمارۀتلفن، نمابر و پست الکترونيکی نویسنده/ نویسندگان قيد شود. در صورتی که مقاله بيش از یک نویسنده دارد، مسئول مکاتبه مشخص شود. در صورت تغيير نشانی، در اسرع وقت نشانی جدید به دفتر پژوهشنامه اطلاع داده شود.
۴. حجم مقاله ارسالی حدود ۶۰۰۰ کلمه (حدود ۱۵ صفحه نشریه)باشد .

۵. اندازه فونت مقاله: ۱۲؛ فاصله خطوط: ۱.۵؛ نوع قلم: Times New Roman و یا Arial.

۶. حاشیه کناری متن: ۲.۵ سانتی متر؛ آغاز هرپاراگراف: یک تب در صفحه کلید

ساختارمقاله
مقاله دارای بخش های زیر است:

۱. عنوان مقاله(فارسی و انگليسی): متشکل از حداکثر ۱۵ واژه با قلم درشت و اندازه ۱۴.۵
۲. نام، نام خانوادگی و نام دانشگاه نویسنده/نویسندگان: اندازه قلم ۱۲و درشت
۳.چکیده (فارسی): بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه؛ اندازه بین خطوط ۱؛‌ اندازه قلم ۱۲.
۴. کلید واژه ها از ميان واژه های اصلی مقاله، ۵ الی ۷ واژه مشخص میشوند.
۵. چکیده انگلیسی: ۵۰۰ کلمه + چکیده مبسوط (۴۰ سطر) شامل: Introduction / Background of Study/ Methodology / Conclusion
۶. کلید واژگان انگلیسی
۷. متن مقاله شامل: مقدمه، پیشینه، روش تحقیق،‌ یافته ها، جمع بندی می باشد.

۸. نتایج تدوین یافته ها، بحث و جمع بندی مطالبی است که نویسنده در متن مقاله بيان می کند.

۹. منابع: منابع پایانی فقط به زبان انگلیسی و با پيروی از روش MLA به شکل های زیر تدوین می شوند (در صورت استفاده از منابع فارسی لطفا کلیه منابع به انگلیسی ترجمه شود):


الف) ارجاعات داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده و شماره صفحه ( بدون نقطه گذاری) در داخل پرانتز آورده می شوند .
 به طور مثال: (مهرآیين ۳۵ ) و(۱۴۳  Giddend). اگر از نویسنده بیش از یک منبع در مقاله استفاده شود، شکل کوتاه شدن عنوان مقاله استفاده می شود. به طور مثال: (مهرآیین مدرنیته ۳۵) یا (Giddens,Modernity ۱۴۳).

ب) اطلاعات کتاب شناسی به ترتيب حروف الفبا و با رعایت نکات زیر به فارسی یا زبان دیگر آورده می شوند.
کتاب با یک نویسنده:نام خانوادگی، نام. عنوان. محل نشر: ناشر، سال انتشار.
کتاب با بیش از یک نویسنده: نام خانوادگی، نام ونام و نام خانوادگی همکار(ان). عنوان. محل نشر: ناشر،سال انتشار.
ترجمه کتاب: نام خانوادگی، نام. عنوان. نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: ناشر، سال انتشار.
مقاله در نشریه: نام خانوادگی، نام. "عنوان." نام نشریه، دوره. شماره(سال انتشار): صفحه شروع و پایان مقاله.
مقاله در مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام. "عنوان مقاله."نام، نام مجموعه مقالات. نام و نا مخانوادگی گردآورنده(گان)محل نشر: ناشر،
شماره سال انتشار: صفحه شروع و پایا ن مقاله.
پایان نامه: نام خانوادگی، نام. عنوان. پایان نامه دکتری/کارشناسی ارشد. نام دانشگاه، سال انتشار.
پایگاه اطلاعاتی اینترنت: نهاد مالک پایگاه اطلاعاتی. "عنوان صفحه ". نام ناشر، سال انتشار. تاریخ دسترسی "آدرس پایگاه اطلاعاتی
اینترنت".
۱۰. تصویرو جدول با مأخذ، شماره و توضيحات کافی در بالای جدول و زیر تصویر تنظيم می شود. اصل هر تصویر یا نسخه ای از آن بر
روی دیسکت یا دیسک فشرده(حداقل ۶۰۰ دی.پی.آی.)به دفتر پژوهشنامه ارسال شود. تصاویربه صورت سياه و سفيد چاپ خواهند شدمگر آن که ضرورت رنگی بودن آن ها قيد شود.
۱۱. ضمایم پيش از منابع و مآخذ به متن پيوست می شوند.
۱۲ . یادداشت ها به صورت پا نوشت صفحه اول مقاله درج می شود.
۱۳ . تشکر از افراد و مراجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحه اول مقاله درج می شود.
این مجله در ویرایش مقالات ا رسالی آزاد است. مسئوليت صحت وا عتبار علمی مطالب به عهده نویسنده/ نویسندگان است. مقاله ها به ترتيب تاریخ دریافت آ نها چاپ می شوند. حق چاپ مقاله پس از  پذیرش هيأت داوران به پژوهشنامه منحصر خواهد شد. مقالات در سامانه مجلات دانشگاه عرضه خواهد شد. دفتر نشریه موظف است ۲نسخه چاپی را برای نویسنده ارسال دارد.

مقررات ارسال مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

  • مقاله طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری که در راهنمای نویسندگان  وجود دارد، نگارش شده است و مقررات مربوط به تضاد منافع و حریم خصوصی را رعایت کرده ام.

متن حفظ حریم خصوصی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

هزینه برای نویسنده

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر می گیرد

هزینه چاپ مقاله: 1000000 (IRR)
در صورت پذیرش این مقاله برای چاپ لازم است که هزینه چاپ آنرا پرداخت نمائید.