palette
نقد زبان و ادبیات خارجی
تصویر صفحه خانگی مجله

نقد زبان و ادبیات خارجی

شماره جاری : دوره 16، شماره 22، بهار و تابستان 1398

شاپا چاپی : 2008-7330

شاپا الکترونیکی : 2588-7068

- دوفصلنامه

- زبان نشریه: فارسی.

- نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar وISC و DOAJ و MLA

- درصد پذیرش مقالات: ۳۰ درصد

- تعداد مقالات در هر شماره:‌ ۱۲عدد (از بهار و تابستان ۱۳۹۸)

 - آغاز انتشار: ۱۳۸۸

- مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‌های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏های خارجی، نظریه‏ و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏ های نوین در زبان‌آموزی به انتشار مقالات اقدام می‏ نماید.

- لطفا پرسش های خود را فقط از طریق رایانامه مجله مطرح و ارسال فرمایید: 

clls@sbu.ac.ir

سردبیر: دکتر جلال سخنور (استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات انگلیسی)

اهداف و زمینه ها:

مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‌های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏های خارجی، نظریه‏ و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏ های نوین در زبان‌آموزی مقالات حاصل از پژوهش های فردی و یا گروهی را با نگاهی نوآورانه و ترجیحا میان رشته ای منتشر می نماید. مقالات در صورت تایید سردبیر در بررسی اولیه بصورت کاملا بدون نام برای حداقل دو داور متخصص ارسال می شوند.

پایگاه های نمایه کننده:

 • watch_laterمقالات در دست چاپ

  طراحی و ارزیابی ساختار عاملی: روشی برای سنجش طرحواره در درک مطلب خواندن زبان دوم

  قدرت وهویت راویان پساترور؛ یازده سپتامبر و بازسازی ذهنی تروما در رمانِ مرد در حال سقوط اثر دان دلیلو

  تاثیر سازه ی استعداد با نقش تعدیل گر جنسیت بر نمرات ساختار، واژگان و درک مطلب دانشجویان

  مفهومیت: نقطه‌ثقل بوطیقای بنیامین

  مطالعه مفاهیم فرا واقعیت و وانمایی در رمان برفک اثر دان دلیلو

  درونمایه های اساطیری سرزمین سترون تی. اس. الیوت

  گفتمان جغرافیای سیاسی: جنگ و خودزندگی نامه‌های زنان عراقی

  خوانش آثار منتخب ویلیام گیبسون در آیینه نظریه جوزف کمبل: سایبر پانک و اسطوره های پسامدرن

  دیالکتیک بستگی و گشودگی در شعر رنه شار

  انسان مداری در تقابل با زیست مداری: مواجه سوژه های انسانی با محیط زیست در رمان چساپیکه اثر جیمز ای میچنر

  از لاهور تا نیویورک: در جست‌وجوی «فضای‌ سوم» در رمان‌ بنیادگرای‌ ناراضی‌ ‌

  کاربردشناسی و نمود آن در ترجمه دوبله فیلم

  آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

  email