Critical Language and Literary Studies
1. بررسی مفاهیم میان فرهنگی، ایدئولوژی، و دو هویتی در نمایشنامه های بهترین جذابیت زندگی و کشتی بردگان لیروی جونز( امیری باراکا)

سوسن رحیمی بقاء؛ لیلا برادران جمیلی

دوره 17، شماره 24 ، بهار و تابستان 1399

چکیده
  مقاله ی حاضر در نظر دارد تا در نمایشنامه های ایدئولوژیکی لیروی جونز یا امیری باراکا (2014-1934) با عناوین بهترین جذابیت زندگی (1969) و کشتی بردگان (1967) به بررسی مفاهیم میان فرهنگی، ایدئولوژی، و موضوع دو هویتی بپردازد. برای نیل به این منظور، از رویکردهای فرانتس فانون در حیطه ی مفاهیم میان فرهنگی و تحلیل هویت سیاهپوستان، و از نظرات اسلاوی ژیژک ...  بیشتر

2. ایدئولوژی و فراخواندن جامعه سیاه‌پوستان آمریکا در شعر «به یاد رادیو» امیری باراکا: خوانشی آلتوسری

سید شهاب الدین ساداتی؛ علیرضا جعفری

دوره 14، شماره 19 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 187-208

چکیده
  چکیدهمقاله حاضر تلاش دارد تا با استفاده از تعریف لوییز آلتوسر از مفهوم «ایدئولوژی»، «فراخوانده شدن»، «ابزارهای فشار حکومتی» و «ابزارهای ایدئولوژیک حکومتی»، شعر مشهور ایمامو امیری باراکا «به یاد رادیو» را مطالعه و بررسی کند. بنا به تعریف آلتوسر، «ایدئولوژی بازنماییِ روابط خیالی افراد با شرایط وجودی خودشان» است. به عبارتی دیگر ایدئولوژی ...  بیشتر

3. بررسی مفهوم خرده فرهنگ‏ مقاومت سیاهپوستان و شکل‌گیری آن در شعر امیری باراکا

علیرضا جعفری؛ جلال سخنور؛ سید شهاب الدین ساداتی

دوره 5، شماره 2 ، بهار و تابستان 1392

چکیده
  مقاله حاضر تلاش دارد تا با استفاده از رویکردِ ادبی مادی‏گرایی فرهنگی و مخالف خوانی به بررسی مفهوم خرده فرهنگ‏ مقاوم سیاه در اشعار منتخب از امیری باراکا بپردازد. مادی‏گرایی فرهنگی رویکردی ادبی است که در اوایل دهه 1980 میلادی اَلِن سینفیلد و جاناتان دالیمور در بریتانیا پایه‌گذاری کردند. رویکرد ادبی مادی‏گرایی فرهنگی از هوشیاری سیاسی ...  بیشتر