Critical Language and Literary Studies
1. بوم‏گرایی و تبلور آن در آثار نیما یوشیج و رالف والدو امرسون

مسلم ذوالفقارخانی

دوره 17، شماره 24 ، بهار و تابستان 1399

چکیده
  بوم‏گرایی[1] در ادبیات بر روابط و پیوندهای میان ادبیات و جهان پیرامون و طبیعتِ اطراف تمرکز دارد. شاعران و نویسندگان همواره به طبیعت نگاهی متفاوت داشته‏اند و گاهی این نگاه در خلق آثار منظوم و منثور ایشان نقش مهمی را ایفا کرده است. در طول تاریخ، ادبیات به‏سان آیینه‏ای منعکس‏کنندۀ طبیعت بوده و ازفرط نزدیکی به نظر می‏آید که این دو در ...  بیشتر