نقد زبان و ادبیات خارجی

دوفصلنامه

 

آغاز انتشار: 1388

مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‌های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏های خارجی، نظریه‏ و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏های نوین در زبان‌آموزی به انتشار مقالات اقدام می‏ نماید.

این مجله مقالات را فقط به زبان فارسی قبول می نماید.

سردبیر: دکتر جلال سخنور/ استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات انگلیسی


تصویر صفحه خانگی مجله

اطلاعیه‌ها

 
هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
 
اطلاعیه‌های بیشتر